وظایف ها

اجرای  تمامی خدمات مربوط به به ورق آلومینیوم و ورق کامپوزیت

مهارت های ما

مهارت ها

تمام کارهای سوراخکاری ، شیار ، برش و خمش با ابزارهای ساده قابل انجام است. به همین دلیل اجرای نمای خارجی و تزئین داخلی بطور همزمان قابل انجام بوده و بازده کار بالا رفته و زمان کمتری صرف می گردد.